News

Students of Class of 2011 Got Nominated in Film Festival

Students of Class of 2011 Got Nominated in Film Festival

Student Class Film Instructor
Yi-Ru Chen, Yu-Huei Tong, Ho-Hsing Lai, Hsuan-Yu Chen 2011 【Pop, Doll】Nominatio of 15th WuShanTou Film Festival Prof. Ti Wei
Kuo-Chian Chang, Yi-Ling Song, Ming-Yu Chen  2011 【WUMA】Nominatio of 15th WuShanTou Film Festival Prof. Ti Wei